Profil firmy

 Firma STR Praha s.r.o. s počtem spolupracovníků do 20 osob patří do kategorie malých firem. Způsob práce formou přesně specifikovaných zakázek projektovaných na míru potřeb zákazníka vede k tomu, že výrobky se vyznačují vysokou přidanou hodnotou. Tomu odpovídá i téměř rovnoměrný podíl konstruktérů a techniků vůči počtu pracovníků v montáži a výrobě.

 Vývoj a konstrukce probíhá v naší konstrukční kanceláři na pěti CAD stanicích. Od roku 2012 postupně přecházíme na 3D systém. Zde vzniká kompletní technický návrh mechanických částí strojů, včetně výrobních výkresů. Používáme konstrukční systém od firmy Autodesk. Zde se též připraví i kompletní průvodní dokumentace, kterou ke každému výrobku zákazníkovi dodáváme.

 Elektronické řídicí systémy sami nevyvíjíme, ale podle našich požadavků nám je navrhuje, vyrábí a montuje firma Newte s.r.o, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.

 Montáž a odzkoušení funkce hotových zařízení před expedicí děláme v dílnách hrubé a přesné montáže. Pro úpravu dílů máme prototypovou dílnu. Povrchová úprava našich výrobků, pokud nejsou z nerezového plechu, je lakováním práškovými laky v externích práškových lakovnách. Obráběné součásti jsou povrchově upraveny zinkováním, nebo jinak pokoveny v externích galvanovnách.

 Funkce hotového zařízení se po montáži vždy zkouší za podmínek simulujících provozní podmínky. Po odzkoušení se vše označí tak, aby si instalaci jednoduchých zařízení mohl zajistit, sám zákazník. Montáž složitějších zařízení a jejich uvádění do provozu, vede pracovník STR Praha s.r.o. přímo na místě u zákazníka. U kompletních linek, provádí montáž u zákazníka zkušený montér dodavatele linky.

Tady je malá ukázka naší dokumentace.